Vintage Bakelite ESLON 25 ft Non-Metallic Measuring #

Product Id: COL1149
$28.00
Available

Vintage Bakelite ESLON 25 ft Non-Metallic Measuring Tape Made In Japan

Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring
Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring
Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring
Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring
Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring
Vintage Bakelite ESLON 25 ft NonMetallic Measuring